بازار وکیل کرمان

بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  0 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  24 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  91 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  99 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  161 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  170 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  209 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  222 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  228 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  265 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  273 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  274 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  280 متر
 • موزه سکه کرمان
  287 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  306 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  346 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  367 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  376 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  382 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  385 متر
 • مسجد جامع ملک
  387 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  393 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  394 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  410 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  446 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  513 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  547 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  590 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  724 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  783 متر
 • جنگل نبکا
  892 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  983 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  989 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  1238 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1385 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  1387 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  1391 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  1431 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1553 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  1613 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1674 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  1675 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  1845 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  1992 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  2164 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  3447 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  3697 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  4103 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  4527 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  5039 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6465 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  8980 متر

دیدگاه ها و پرسش ها