سرای گلشن

سرای گلشن(آثار ملی ایران)

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  0 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  31 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  52 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  54 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  62 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  72 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  83 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  104 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  111 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  112 متر
 • موزه سکه کرمان
  121 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  135 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  135 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  170 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  179 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  190 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  204 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  231 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  259 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  283 متر
 • مسجد جامع ملک
  344 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  403 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  470 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  528 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  540 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  545 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  563 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  678 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  686 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  730 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  857 متر
 • جنگل نبکا
  1000 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  1142 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  1217 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  1221 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1226 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  1279 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  1408 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  1505 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1592 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1722 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  1782 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  1822 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  2009 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  2333 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  3617 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  3861 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  4252 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  4360 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  4870 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6306 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  9030 متر

دیدگاه ها و پرسش ها