بازار مظفری کرمان

بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  0 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  78 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  138 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  269 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  378 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  394 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  481 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  494 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  556 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  563 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  597 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  599 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  613 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  617 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  632 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  652 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  666 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  668 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  675 متر
 • موزه سکه کرمان
  676 متر
 • مسجد جامع ملک
  696 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  699 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  741 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  761 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  763 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  787 متر
 • جنگل نبکا
  794 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  840 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  853 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  867 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  888 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  971 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  973 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1158 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  1219 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  1338 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  1492 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1745 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  1769 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  1774 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  1777 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  1782 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1866 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  2063 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  2386 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  3063 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  3340 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  3799 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  4921 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  5423 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6851 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  8932 متر

دیدگاه ها و پرسش ها