بیمارستان نوریه

بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  0 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  550 متر
 • موزه ساعت کرمان
  614 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  820 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  959 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  1297 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  1382 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  1662 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  1769 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  1794 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  1873 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  1878 متر
 • جنگل نبکا
  1899 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  2146 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  2164 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  2250 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  2260 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  2264 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  2325 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  2333 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  2365 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  2382 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  2386 متر
 • مسجد جامع ملک
  2402 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  2415 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  2435 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  2436 متر
 • موزه سکه کرمان
  2444 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  2444 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  2468 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  2511 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  2516 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  2520 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  2529 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  2555 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  2555 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  2560 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  2564 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  2607 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  2672 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  3039 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  3252 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  3465 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  3466 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  3543 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  3547 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  3824 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  4155 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  6687 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  7170 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  8579 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  8856 متر

دیدگاه ها و پرسش ها