بازار میدان قلعه کرمان

بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  0 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  125 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  131 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  131 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  149 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  162 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  169 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  192 متر
 • مسجد جامع ملک
  199 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  211 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  227 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  239 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  244 متر
 • موزه سکه کرمان
  248 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  248 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  256 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  259 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  274 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  298 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  307 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  329 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  344 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  385 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  395 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  481 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  600 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  763 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  763 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  790 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  891 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  921 متر
 • جنگل نبکا
  989 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  1088 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  1095 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1188 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  1268 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  1374 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  1384 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  1570 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  1664 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1725 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1912 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  1967 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  2122 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  2516 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  3762 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  3963 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  4171 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  4297 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  4742 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6088 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  8881 متر

دیدگاه ها و پرسش ها