قبه سبز

قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  0 متر
 • موزه سکه کرمان
  677 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  685 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  692 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  702 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  703 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  711 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  730 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  730 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  731 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  735 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  754 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  761 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  761 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  772 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  783 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  795 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  804 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  806 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  826 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  835 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  899 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  902 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  921 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  971 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  977 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  989 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1014 متر
 • مسجد جامع ملک
  1067 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  1130 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  1160 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  1223 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  1228 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  1259 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  1262 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  1398 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  1401 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  1475 متر
 • جنگل نبکا
  1669 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  1739 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  1867 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1920 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  1998 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  2423 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  2520 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  3887 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  4245 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  4408 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  4695 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  4760 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6460 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  9757 متر

دیدگاه ها و پرسش ها