انبار گنجعلی خان

آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  0 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  43 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  57 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  63 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  67 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  78 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  88 متر
 • موزه سکه کرمان
  97 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  110 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  131 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  136 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  136 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  159 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  169 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  179 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  185 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  247 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  262 متر
 • مسجد جامع ملک
  345 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  346 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  364 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  407 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  464 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  476 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  649 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  710 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  713 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  724 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  741 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  754 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  857 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  1044 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  1050 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1085 متر
 • جنگل نبکا
  1102 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  1151 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  1318 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  1336 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1560 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  1582 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  1645 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1900 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  1960 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  2170 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  2511 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  3788 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  4020 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  4181 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  4388 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  4701 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6129 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  9046 متر

دیدگاه ها و پرسش ها