قلعه اردشیر کرمان

قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  0 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  696 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  697 متر
 • موزه ساعت کرمان
  765 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  820 متر
 • جنگل نبکا
  1284 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  1316 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  1440 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  1492 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  1548 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  1673 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  1696 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  1806 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  1822 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  1845 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  1852 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  1936 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  1937 متر
 • مسجد جامع ملک
  1963 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  1992 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  2009 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  2030 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  2051 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  2054 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  2063 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  2069 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  2071 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  2092 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  2094 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  2111 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  2113 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  2122 متر
 • موزه سکه کرمان
  2130 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  2142 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  2170 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  2175 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  2198 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  2245 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  2357 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  2423 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  2547 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  3208 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  3214 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  3229 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  3265 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  3276 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  3503 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  3783 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  6236 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  6865 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  8031 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  8154 متر

دیدگاه ها و پرسش ها