بازار نقارخانه کرمان

بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  0 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  52 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  79 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  110 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  149 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  166 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  172 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  175 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  195 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  198 متر
 • موزه سکه کرمان
  206 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  245 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  246 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  269 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  283 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  284 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  347 متر
 • مسجد جامع ملک
  348 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  361 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  367 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  432 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  446 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  462 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  490 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  607 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  609 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  820 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  826 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  827 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  840 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  959 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  963 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  969 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1041 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  1119 متر
 • جنگل نبکا
  1135 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  1257 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  1426 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  1554 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1595 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  1671 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1998 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  2057 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  2245 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  2607 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  3874 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  4081 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  4091 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  4439 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  4621 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6022 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  9013 متر

دیدگاه ها و پرسش ها