درباره جاذبه

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  0 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  33 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  34 متر
 • موزه سکه کرمان
  41 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  57 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  69 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  84 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  85 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  98 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  106 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  120 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  135 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  137 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  150 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  166 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  207 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  211 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  217 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  306 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  325 متر
 • مسجد جامع ملک
  368 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  449 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  471 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  516 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  656 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  677 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  687 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  699 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  711 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  770 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  810 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  1081 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  1085 متر
 • جنگل نبکا
  1099 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1101 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  1160 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  1267 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  1370 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1534 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  1544 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  1687 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1856 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  1917 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  2142 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  2468 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  3753 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  3993 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  4227 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  4373 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  4735 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6180 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  9074 متر

دیدگاه ها و پرسش ها