موزه ساعت کرمان

موزه ساعت کرمان

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • موزه ساعت کرمان
  0 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  83 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  414 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  614 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  701 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  765 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  1048 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  1158 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  1181 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  1259 متر
 • جنگل نبکا
  1402 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  1536 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  1553 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  1638 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  1653 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  1675 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  1715 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  1722 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  1753 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  1770 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1774 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  1808 متر
 • مسجد جامع ملک
  1810 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  1823 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1827 متر
 • موزه سکه کرمان
  1831 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1833 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  1856 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  1900 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  1912 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  1920 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1920 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  1946 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  1966 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  1973 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  1974 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  1998 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  2000 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  2372 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  2454 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  2691 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  2851 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  2856 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  2929 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  2933 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  3039 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  3210 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  3543 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  6080 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  6556 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  7992 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  8901 متر

دیدگاه ها و پرسش ها