بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی

بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  0 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  6658 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  7666 متر
 • جنگل نبکا
  8140 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  8154 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  8386 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  8406 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  8581 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  8628 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  8652 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  8656 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  8657 متر
 • مسجد جامع ملک
  8706 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  8844 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  8856 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  8881 متر
 • موزه ساعت کرمان
  8901 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  8932 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  8940 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  8961 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  8980 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  8996 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  8999 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  9001 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  9007 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  9010 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  9012 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  9012 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  9013 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  9027 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  9030 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  9044 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  9046 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  9063 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  9074 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  9074 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  9075 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  9078 متر
 • موزه سکه کرمان
  9101 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  9197 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  9228 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  9499 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  9512 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  9616 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  9694 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  9757 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  9859 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  9990 متر

دیدگاه ها و پرسش ها