نقش رجب مرودشت

نقش رجب مرودشت (ثبت ملی )

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • نقش رجب مرودشت (ثبت ملی )
  0 متر
 • آرامگاه های هخامنشی شیراز
  2738 متر
 • نقش رجب
  2771 متر
 • چشم انداز باستان شناسی ساسانی منطقه فارس(ثبت یونسکو)
  2773 متر
 • کعبه زرتشت مرودشت
  2780 متر
 • کاخ دروازه
  3322 متر
 • تخت جمشید(ثبت یونسکو)
  3416 متر
 • ساختمان خزانه شاهنشاهی تخت جمشید
  3416 متر
 • کاخ آپادانا شیراز
  3423 متر
 • کاخ شورا
  3493 متر
 • کاخ تچر شیراز
  3589 متر
 • تل باکون (ثبت ملی )
  5856 متر

دیدگاه ها و پرسش ها