درباره جاذبه

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • موزه احمد نادعلیان هرمز
  0 متر
 • قلعه پرتغالی های هرمز
  524 متر
 • رستوران هرمز
  578 متر
 • معدن خاک سرخ
  1732 متر
 • جنگل حرا هرمز (Harra Forests)
  2982 متر
 • ساحل فیتوپلانکتون های هرمز (Phytoplankton beach)
  3059 متر
 • دره سکوت هرمز
  3617 متر
 • جزیره هرمز
  3999 متر
 • غار مراقبه هرمز
  3999 متر
 • الهه نمک هرمز (ُSalt goddess)
  4070 متر
 • دره رنگین کمان( Rainbow Valley)
  5196 متر
 • دره رنگین کمان هرمز
  5321 متر
 • دره مجسمه های هرمز
  6470 متر
 • غار نمک هرمز (Rainbow Cave)
  6855 متر
 • جزیره لاک پشت هاروستا هرمز
  7021 متر
 • ساحل سرخ(Red Beach)
  7062 متر
 • ساحل لاک پشت های هرمز (Turtle 's Beach)
  7289 متر

دیدگاه ها و پرسش ها