بازار ماهی فروشان گناوه

بازار ماهی فروشان گناوه همیشه با استقبال پر شورهمراه است. افراد مختلف از مشتریان پر و پا قرص بازار ماهی فروشان این بندر گناوه نیز هستند. بازار ماهی فروشان بندر گناوه با توجه به کیفیت و تازه بودن ماهی همیشه خیل عظیمی از مسافران را به سمت خود می کشاند. ۲۴ غرفه ماهی فروشی در این بازار وجود دارد که در سال های گذشته هر غرفه حدود یک تن فروش روزانه داشته است .

جاذبه‌های گردشگری

  • بازار ماهی فروشان گناوه
    0 متر

دیدگاه ها و پرسش ها