The fountain of victory.sepehr seir

چشمه پیروزه

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • چشمه پیروزه
  0 متر
 • گودین تپه
  1805 متر
 • بیمارستان سوسن
  4362 متر
 • کاخ خسرو
  6303 متر
 • نخلستان های قصر شیرین
  6579 متر
 • آتشکده چهارقاپی قصر شیرین(ثبت ملی)
  6898 متر
 • عمارت خسرو کرمانشاه(ثبت ملی)
  7163 متر

دیدگاه ها و پرسش ها