The Grand Mosque.sepehr seir

گورستان صخره ای سیراف | گور دخمه (ثبت ملی)

موقعیت:2کیلومتری شمال بندر سیراف توضیحات:بندر تاریخی سیراف یا بندر طاهری که پیشینه ان به دوره هخامنشی – ساسانی باز میگردد.در قرون دوم تا پنجم هجری قمری از باشکوه ترین بنادر ایرانی و تا پنجم هجری قمری ،از باشکوه ترین بنادر ایرانی و اسلامی در سراسر حوزه خلیج فارس بشمار می امده است.گورستان صخره ای سیراف رشته قبور سنگی و منظمی ک بشکل دخمه هایی حفرشده در زیرزمین در سطح شیبدار و سرازیری تند دامنه کوه در {دره لیر}با پله های سنگی عریض واقع شده است .بر اساس اندازه،دخمه ها حوضچه هایی برای جمع شدن و نگهداری اب باران در گذشته بوده و بعدها بعنوان گورستان مورد استفاده قرار گرفته و از ملات ساروج نیر برای هندسی سازی یا پوشش سطح خارجی قبرها استفاده شده است .اگرچه این گورستان را متعلق ب زرتشتیان میدانند ولی در دوره های متفاوت تاریخی برای مردمانی با ادیان مختلف مورد استفاده قرار گرفته،از اینرو ب قبرستان تمدن ها شهرت دارد.

جاذبه‌های گردشگری

  • گورستان صخره ای سیراف | گور دخمه (ثبت ملی)
    0 متر
  • نیایشگاه مند (ثبت ملی)
    3118 متر

دیدگاه ها و پرسش ها