Chehel Khaneh Cave of Bushehr.sepehr seir

غار چهل خانه

غار چهل خانه در شمال شرق شهر سعداباد{محوطه تاریخی توز}در ارتفاعات کوه،مشرف به رودخانه شاپور واقع شده و مربوط ب دوره ساسانیان است.چهل خانه مجموعه ای از تعدادی اتاق {دخمه}شبیه غارهای ضخره ای و حجاری شده است ک در حال حاضر23 اتاق با ابعاد متفاوت ،از این مجموعه سالم مانده،اما در طی گذر زمان و براثر عوامل فرسایشی ،اتاق ها تغییر اندازه داده و ابراهه هایی در ان وجود امده است ورودی دخمه ها ب شکل ذوزنقه است و داخل ان طاقچه هایی دراشکال مختلف وجود دارد.اتاق ها بوسیله راهروهایی از درون ب یکدیگر مرتبط است و در بین اتاق های غار،ستون هایی ب منظور تزئین یا تنوع وجود دارد ک از جنس خود صخره تراشیده شده اند.همچنین برای دسترسی ب اب رودخانه پلکانی از گل و سنگ ساخته بودند.کاربری دخمه ها براساس شواهد،مرکز دینی یا جهت تدفین مردگان بوده است.

جاذبه‌های گردشگری

  • غار چهل خانه
    0 متر
  • چشمه اب گرم قورچاک
    6041 متر

دیدگاه ها و پرسش ها