درباره جاذبه

قلعه خورموج یا قلعه محمد خان گنبدی و با تقی حدود 150 سال پیش،محمد خان دشتی ،قلعه ای یا چهار برج گلی و دیوارها و باروهای گچی ب ارتفاع 10 تا 12 متر و با وسعت تقریبی 120 در 110مترمربع ساخته ک دارای س طبقه و یک زیرزمین است. در زیرزمین بنا،سقف ب شکل گنبدی و با تقارن زیبایی ایجاد شده است،این تقارن در طبقات دیگر نیز سقف شده است. در طبقه اول سقف چندان تفاوتی نکرده است.قلعه دارای در بزرگی رو ب شمال از چوب درختان جنگلی است و محل ورود ماشین و سواران بوده و هشتی می نامیدند و در کوچک جنوبی،محل رفت و امد پیاده ها بوده و چیله نامیده میشده است.چشمه اب روان بنگه از کنار در جنوبی قلعه میگذشته و در کنار ان محمدخان حماسی به سنگ معماری دوره قاجار بناکرده است پس از حکومت محمد خان،جمال خان دشتی در قسمت جنوب غرب قلعه،قلعه ای گچی بسیار زیبا بنا کرده است.

جاذبه‌های گردشگری

  • قلعه خورموج (ثبت ملی)
    0 متر

دیدگاه ها و پرسش ها