درباره جاذبه

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • گور دلمن خارک
  0 متر
 • جزیره خارک
  1030 متر
 • قلعه هلندی ها بوشهر
  1032 متر
 • امام زاده میر محمد حنیفه(ثبت ملی )
  1836 متر
 • گور معبدهای پالیمیران
  3603 متر

دیدگاه ها و پرسش ها