Goiter-Bay

خلیج گواتر

هم جوار با آب های دریای عمان ، همچنان کمتر شناخته شده و عده ی کمی با این بندر آشنایی دارند.رودخانه ی باهوکلات از سمت ایران و رودخانه ی نهر دشت از سمت پاکستان ، به خلیج گواتر میریزد. معتدل ترین هوا را در سواحل جنوب ایران دارد.این خلیج یکی از 22 تالاب بین المللی ایران است، که با مساحتی معدل 75 هزار هکتاردرسال 1387در فهرست تالاب ها ی بین المللی قرارگرفت که دارای ارزشها ی اکولوژیک منحصر به فردی است .

جاذبه‌های گردشگری

  • خلیج گواتر
    0 متر

دیدگاه ها و پرسش ها