Zoroastrian Temple and Museum.sepehr seir

آتشکده و موزه زرتشتیان

آتشکده زرتشتیان یا معبد کرمان با مساحت 8هزار متر مربع و مربوط به دوره پهلوی توسط تاجری زرتشتی میان باغی میان بزرگ ساخته و به مکانی برای گردهمایی از بمبئی به کرمان اورده و از دوره ساسانیان روشن است.آتشکده به عنوان اولین موزه اسناد و مردم شناسی زرتشتیان در جهان شناخته میشود.

جاذبه‌های گردشگری

 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  0 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  494 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  613 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  617 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  632 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  632 متر
 • موزه ساعت کرمان
  701 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  781 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  979 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  989 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  1059 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  1083 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  1142 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  1144 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  1160 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  1182 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1183 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  1223 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  1229 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  1233 متر
 • موزه سکه کرمان
  1234 متر
 • جنگل نبکا
  1245 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1251 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1254 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  1255 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  1267 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  1297 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  1316 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  1318 متر
 • مسجد جامع ملک
  1327 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1347 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  1373 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  1374 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  1426 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  1498 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  1521 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  1600 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  1963 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1997 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  2173 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  2180 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  2301 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  2303 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  2569 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  2666 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  2923 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  3060 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  3669 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  5479 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  5888 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  7447 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  9228 متر

دیدگاه ها و پرسش ها