Qomishlo-Castle

قلعه قمیشلو (ثبت ملی)

منطقه قمشلو با 37000 هکتار مساحت در غرب اصفهان ،منطقه ای کوهستانی با اقلیمی سرد و خشک است .در زمان قاجار شکارگاه شاهزادگانی چون ظل السلطان بوده و اثاری نیز ازآن دوره در این منطقه باقی مانده است.حیوانات منطقه شامل قوچ و میش و ارمنی ،کل،بز و آهو درارتفاعات و از پرندگانی چون کبک و تیهو بلدرچین ،هوبره کرکس و لاشخور است.

جاذبه‌های گردشگری

  • قلعه قمیشلو (ثبت ملی)
    0 متر
  • پارک ملی قمیشلو
    117 متر
  • منطقه حفاظت شده قمیشلو اصفهان
    6013 متر

دیدگاه ها و پرسش ها