Narin-Castle-Nain

نارین قلعه (ثبت ملی)

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • نارین قلعه (ثبت ملی)
  0 متر
 • خانه فاطمی ها نایین
  84 متر
 • خانه تاریخی پیرنیا(موزه مردم شناسی کویر) (ثبت ملی )
  137 متر
 • مسجد جامع نائین
  174 متر
 • بازار تاریخی نایین
  280 متر
 • مسجد بابا عبدالله نایین
  407 متر
 • آب انبار معصوم خانی (ثبت ملی )
  499 متر
 • خانه تاریخی امامی نایین
  682 متر
 • آب انبار ابولحسن
  724 متر
 • غار اژدها
  804 متر
 • آب انبار نوگاباد
  812 متر
 • حمام قدیمی نو آباد
  1081 متر
 • آسیاب آبی ریگاره نایین
  1589 متر
 • آب انبار فیض (ثبت ملی )
  1707 متر
 • کارگاه عبابافی نایین
  1998 متر
 • قلعه محمدیه
  2209 متر
 • آتشکده سپرو نایین
  2226 متر
 • کوه پرویز
  2422 متر
 • قلعه رستم بافران
  5636 متر

دیدگاه ها و پرسش ها