Egypt desert

کویر مصر

کویر مصر در 55 کیلومتری شهرستان خور از توابع استان اصفهان و کنار روستای مصر با قدمت 100 سال قرار دارد.کویر و تپه های ماسه ای زرد رنگ و رمل های شنی بعد از روستا و پهنه ای به رنگ خاک که سراسرش را شن های روان پوشانده است.

جاذبه‌های گردشگری

  • کویر مصر
    0 متر

دیدگاه ها و پرسش ها