بازار کاشان

بازار کاشان

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • بازار کاشان
  0 متر
 • بازار تاریخی کاشان
  133 متر
 • تیمچه امین آلدوله (ثبت ملی)
  158 متر
 • مسجد جامع کاشان (ثبت ملی)
  372 متر
 • خانه عباسی ها
  437 متر
 • خانه تاریخی احسان (ثبت ملی )
  449 متر
 • مسجد صفوی میرعماد
  529 متر
 • بقعه خواجه تاج الدین
  536 متر
 • بازار صفویه کاشان
  556 متر
 • مسجد و مدرسه آقا بزرگ (ثبت ملی)
  578 متر
 • مسجد مدرسه سلطانی
  716 متر
 • خانه عامری های کاشان
  821 متر
 • جوشقان قالی
  898 متر
 • خانه تاریخی تاج
  988 متر
 • حمام سلطان امیر احمد (ثبت ملی)
  1005 متر
 • خانه آل یاسین کاشان
  1055 متر
 • خانه تاریخی طباطبایی ها (ثبت ملی)
  1100 متر
 • مجتمع تجاری سبز کاشان
  1144 متر
 • خانه موزه عروسک و اسباب بازی کاشان
  1186 متر
 • خانه تاریخی بروجردی ها (ثبت ملی)
  1216 متر
 • خانه تاریخی عادل کاشان
  1330 متر
 • خانه تاریخی بهی
  3784 متر
 • جمعه بازار کاشان
  3987 متر
 • تپه سیلک (ثبت ملی)
  4312 متر
 • کاشان مال
  4814 متر
 • مرکز خرید شفق کاشان
  5670 متر
 • امامزاده سلطان علی محمد
  6134 متر
 • حمام فین کاشان
  7894 متر
 • باغ فین (ثبت ملی) (ثبت یونسکو)
  8047 متر
 • موزه ملی کاشان
  8074 متر
 • مجموعه تاریخی قاضی (ثبت ملی )
  8931 متر
 • کاشان
  9483 متر
 • امامزاده محمد هلال بن علی
  9969 متر

دیدگاه ها و پرسش ها