Arfa Al-Mulk Jalili House

خانه ارفع الملک جلیلی

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • خانه ارفع الملک جلیلی
  0 متر
 • موزه تاریخ چای
  4760 متر
 • یانیق تپه
  5801 متر
 • منطقه اسکو
  6827 متر
 • مسجد پایتخت اسکو
  7086 متر
 • مسجد جامع سبزه میدان اسکو
  7181 متر

دیدگاه ها و پرسش ها