/
/
اقامتگاه بومگردی کلبه آبشار
اقامتگاه بومگردی کلبه آبشار
رامیان
انتخاب اتاق
از
پنجشنبه 18 آذر 1400
تا
جمعه 19 آذر 1400
برای
1
نفر
جاذبه‌های گردشگری
آبشار پشمکی رامیان
268 متر

روستای پا قلعه
2082 متر

پا قلعه
2082 متر

قلعه ماران
4607 متر

چشمه سید کلاته
5474 متر

آبشارهای چفت سید کلاته
5481 متر

غار شیر آباد (غار دیو سفید)
5887 متر

سایت پروازی زنگلاب
5949 متر

سایت پروازی ریگ چشمه
5949 متر

آبشار های شیر آباد
6379 متر

گل رامیان
6929 متر

دریاچه گل رامیان
7302 متر

مجموعه آبشار های اوتره
7322 متر

امامزده بی بی حلیمه خاتون
8853 متر

قلعه بی بی حلیمه
8853 متر