Tang Gol Afshan Mountain

کوه گل افشان تنگ

کوه گل افشان تنگ

بزرگترین کوه گل افشان چابهار در قسمت شمالی جاده کهیر، در بندر تنگ واقع شده است و شما می توانید در 95 کیلومتری غرب بندر کنارک و در کنار دشت کهیر، این  کوه را مشاهده نمایید. گل فشان ها تعدادی از تپه ها با ارتفاع متفاوت هستند و در حال حاضر یکی از این تپه ها فعال است و شبیه آتش فشان عمل می کند.

جاذبه های اطراف کوه گل افشان تنگ

 1. گل فشان(روستای تنگ) در 42 متری این جاذبه قرار دارد
 2. چشمه گل افشان بندر تنگ در 69 متری این جاذبه قرار دارد
 3. درخت مکرزن  در 5781 متری در این جاذبه قرار دارد

 

جاذبه‌های گردشگری

 • کوه گل افشان تنگ
  0 متر
 • گل فشان ( روستای تنگ)
  42 متر
 • چشمه گل افشان بندر تنگ
  69 متر
 • درخت مکرزن چابهار
  5781 متر

دیدگاه ها و پرسش ها