The desire of the brothers of Mashhad

میل اخنگان مشهد (ثبت ملی)

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • میل اخنگان مشهد (ثبت ملی)
  0 متر
 • روستای تاریخی پاژ
  7001 متر
 • آرامگاه فردوسی (ثبت ملی)
  9811 متر
 • موزه توس
  9836 متر
 • آرامگاه باغ مزار
  9876 متر

دیدگاه ها و پرسش ها