بازار بزرگ کرمان

بازار بزرگ کرمان

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • بازار بزرگ کرمان
  0 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  71 متر
 • مسجد جامع ملک
  170 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  239 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  246 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  300 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  338 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  361 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  363 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  368 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  393 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  407 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  427 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  446 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  449 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  461 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  470 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  474 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  481 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  483 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  484 متر
 • موزه سکه کرمان
  485 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  497 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  520 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  547 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  547 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  867 متر
 • جنگل نبکا
  878 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  887 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  955 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  1004 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  1160 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  1173 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  1182 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1344 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  1440 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  1467 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  1498 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  1602 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  1700 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1955 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1973 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  2019 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  2094 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  2560 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  3757 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  3913 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  4151 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  4193 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  4793 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6020 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  8652 متر

دیدگاه ها و پرسش ها